Zvyky

v Anglicku platí zdvorilé správanie - pri každej príležitosti používajte: ďakujem, prosím, nech sa páči a rôzne slová kladného hodnotenia.

Angličania majú špecifický humor, ktorý by ste mali akceptovať možno aj napriek tomu, že Vám nie je úplne blízky.

Nikdy pred Britmi neohovárajte iných ľudí. Práve naopak, chváľte a hovorte o nich len v tom dobrom svetle.

Srdce Śkótska

Glasgow je najväčšie mesto v Škótsku a tretím najväčším mestom v celom Spojenom Kráľovstve. Tvorí domov pre viac ako 600 000 obyvateľov. Je tretím najnavštevovanejším mestom v krajine a je považovaný ako štartovací bod pri spoznávaní Škótska. Bohatá história mesta poznačila dnešnú multikultúrnu spoločnosť a teda z obyvateľov tu môžeme nájsť Írov, Arabov, Číňanov, Talianov alebo aj Poliakov.

Články