Zvyky

Japonci nemajú radi telesný kontakt, takže sa pri predstavení nikdy nesnažte podať tomu druhému ruku.

Pri stolovaní sa nerozprávajte a nejedzte s plnými ústami. Smrkanie a grganie je na rozdiel od iných ázijských štátov považované za neslušnosť, avšak chlípanie ja v poriadku.

Ak plánujete na návštevu priniesť nejaký darček, snažte sa vyhnúť párnym množstvám a obzvlášť číslu 4, ktoré je považované za číslo smrti.

Pokiaľ ste na ulici a ste hladní, skúste to chvíľu vydržať. Jedenie postojačky je považované za neslušné.

Samuraji a nočný život

Nagoja patrí medzi najväčšie mestá v Japonsku. Možno sa na prvý pohľad môže zdať, že nemá čo ponúknuť, to však nemusí byť vôbec pravda. Môžete tu nájsť krásny hrad, ktorý je povinnosťou pre každého návštevníka. Nájdete v ňom históriu mesta a takisto i múzeum samurajov. Okrem neho je v ponuke múzeum vedy a techniky, záhrady, zaujímavá architektúra a nočný život.

Články