Amazonský prales

Zvyky

Pri rozprávaní sa nezľaknite toho, že domáci veľmi používajú gestikuláciu, mimiku a iné typy reči tela. Dopĺňa to ich verbálnu komunikáciu.

Pri reštauráciách a hoteloch nie je zahrnuté prepitné, jeho výška by mala byť približne 10%.

Niektoré zvyky sú veľmi podobné tým našim v Európe. Pri zoznamovaní a takisto pri odchode sa podávajú ruky. Časté sú pozvania na čaj alebo kávu a pri návštevách je slušné priniesť nejaký menší dar.

Národným športom Brazílie je futbal, preto sa snažte pri tejto téme tváriť, že vás zaujíma, aj keď to nemusí byť pravda.

Divočina

Amazonský prales, skrátene Amazónia, je rozsiahly tropický dažďový prales v Južnej Amerike. Zaberá vyše polovicu celkovej rozlohy Brazílie, avšak je domovom pre asi 7% obyvateľstva. Nachádza sa tu obrovské množstvo živočíchov a rastlín, za čo môže najmä rieka Amazonka, ktorá túto oblasť zásobuje vodou.

Články