Zvyky

Portugalcov veľmi potešíte, keď u Vás uvidia čo i len malú snahu hovoriť ich jazykom. Ak použijete jediné slovo, príjmu ho s vďakou. Nikdy však nezamieňajte portugalčinu so španielčinou aj napriek tomu, že sa tieto dva jazyky podobajú. Považovali by to za ignoráciu.

Pri predstavovaní vždy dotyčnému potraste rukou. Medzi ženami priateľmi a známymi je bežný boz na obe líca.

Portugalci sú veľmi pobožní ľudia, preto v rámci katolíckej cirkvi rešpektujte autority. Nikdy si pri návšteve kostola neoblečte tričko s holými ramenami, sukňu alebo krátke nohavice.

Hlavné mesto Algarve

Faro je najväčšie mesto v Algarve s počtom obyvateľov 60 000. Napriek tomu, že Faro nepatrí medzi najnavštevovanejšie oblasti v Portugalsku, mohli by ste zobrať do úvahy jeho návštevu. Síce neponúka veľa pláží, ale zato má mnoho stredovekých a cirkevných pamiatok, múzeí a veľmi pekné pobrežie s vytýčenými skalami.

Články