Chiang Rai

Zvyky

Obyvatelia Thajska pri komunikácií používajú úsmev. Berte teda na vedomie, že ak budete neustále zamračení, budú to považovať za zlú výchovu.

Pri rozhovore nikdy nekritizujte kráľovskú rodinu, ktorú si Thajčania veľmi vážia. Takisto hovorte len v dobrom o budhizme a Budhových podobizniach, ktoré považujú za sväté.

Pri stretnutiach sa nikdy nepodávajú ruky ako v iných krajinách. Namiesto toho sa mierne ukloňte, pričom ruky budete mať spojené, akoby ste sa modlili.

V Thajsku je považované za smiešne, pokiaľ pri vstúpe do reštaurácie pozdravíte personál alebo dieťa.

Jedno z najstarších

Toto mesto sa nachádza na severe Thajska, avšak netreba si ho mýliť s Chiang Mai, ktoré sa nachádza juhozápadnejšie. Patrí medzi tie najstaršie v krajine a v jeho okolí nájdete mnoho zaujímavých miest. Medzi tie najzaujímavejšie patrí Biely chrám, ktorý však vďaka svojim prvkom môže pôsobiť miestami strašidelne.

Články